[1]
ฝั้นแก้ว ป., เปนุจา ไ., สันติชัยชาญ ส., และ ทองแดงห่วง ส., “การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 55–61, มี.ค. 2017.