[1]
วัฒนกุล พ., รัตนโอภาส ก., และ แก้วคีรี ส., “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 43–52, ธ.ค. 2017.