[1]
ใจชมภู ภ., อุดมเกตุ ไ., คล้ายเคลื่อน น., วรวิชัย จ., และ ชัยประเดิมศักดิ์ จ., “การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก”, RMUTL.Eng.J., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 37–42, ธ.ค. 2017.