วรรณพรหม ว., กิตติวรเชฏฐ์ ว., สาลี ส., ทรายแก้ว ณ., เมืองใจ ว., สมศักดิ์ ธ., ทองปรอน จ. and กีรติกร ก. (2016) “Rajamangala University of Technology Lanna and the Royal Project Foundation:Case Study of : Engineering in Agricultural Systems”, RMUTL Engineering Journal, 1(2), pp. 1–7. doi: 10.14456/rmutlengj.2016.11.