เพียรตระกูล ธ., คุณวิภูษิต ภ., เจริญสาธิต ก. และ เจริญสาธิต ก. (2019) “การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), น. 53–62. doi: 10.14456/rmutlengj.2017.13.