โรจนานุกูล จุฬาลักษณ์, ระวังวงศ์ สุรสิทธิ์, และ หอมเขียว ชาตรี. 2021. “การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 (2):1-10. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.6.