เพียรตระกูล ธนัสนี, คุณวิภูษิต ภัทราวุธ, เจริญสาธิต กฤษฎิ์, and เจริญสาธิต กฤษฎิ์. 2019. “Object Vibration Tracking in Silent Video for Sound Extraction”. RMUTL Engineering Journal 2 (2):53-62. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.13.