ใจชมภู ภาคภูมิ, อุดมเกตุ ไพฑูรย์, คล้ายเคลื่อน นรุตม์, วรวิชัย จิรวัฒน์, และ ชัยประเดิมศักดิ์ จุมพล. 2017. “การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 (2):37-42. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.11.