โรจนานุกูล จ. ., ระวังวงศ์ ส. ., & หอมเขียว ช. . (2021). การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(2), 1–10. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.6