เพียรตระกูล ธ., คุณวิภูษิต ภ., เจริญสาธิต ก., & เจริญสาธิต ก. (2019). การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), 53–62. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.13