ใจชมภู ภ., อุดมเกตุ ไ., คล้ายเคลื่อน น., วรวิชัย จ., & ชัยประเดิมศักดิ์ จ. (2017). การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), 37–42. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.11