(1)
แก้วพลอย ส. .; แก้วพลอย ส. .; จูมผา ว. . การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 29-39.