(1)
โรจนานุกูล จ. .; ระวังวงศ์ ส. .; หอมเขียว ช. . การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 1-10.