(1)
โภคาวัฒนา อ. . .; จินาชาญ ก. . สายธารคุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแกงขมิ้นหนองหงส์. RMUTL.Eng.J. 2021, 6, 28-37.