(1)
ฝั้นแก้ว ป.; เปนุจา ไ.; สันติชัยชาญ ส.; ทองแดงห่วง ส. การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 55-61.