(1)
หัตถสิน ย.; ปรีดี ว.; อินซ้อน ส. ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 63-71.