(1)
ใจชมภู ภ.; อุดมเกตุ ไ.; คล้ายเคลื่อน น.; วรวิชัย จ.; ชัยประเดิมศักดิ์ จ. การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก. RMUTL.Eng.J. 2017, 2, 37-42.