[1]
แก้วพลอย ส. , แก้วพลอย ส. และ จูมผา ว. 2021. การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 2 (ธ.ค. 2021), 29–39. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.9.