[1]
โรจนานุกูล จ. , ระวังวงศ์ ส. และ หอมเขียว ช. 2021. การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 2 (ธ.ค. 2021), 1–10. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.6.