[1]
ศิริรักษ์ ว. , จันต๊ะคาด ห. , ลือสัก พ., จินตอมรชัย ก. , ปิ่นชัยมูล อ. , สงวนแพง ส. และ สีตา ช. 2021. การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 1 (มิ.ย. 2021), 38–56. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.5.