[1]
ขุนเอียด เ. และ วัชรศรีสำเริง ภ. 2020. สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 6, 1 (ธ.ค. 2020), 1–11. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.1.