[1]
ฟักทอง แ., โพธิ์พยอม ส., ชื่นชมนาคจาด ศ., มีหนู เ. และ ธารพรศรี เ. 2019. การสร้างเครื่องย่อยดินเพื่อใช้ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 23–29.