[1]
อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส. และ มาเทศน์ ส. 2016. การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 1, 2 (ธ.ค. 2016), 35–40. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.16.