[1]
วรรณพรหม ว., กิตติวรเชฏฐ์ ว., สาลี ส., ทรายแก้ว ณ., เมืองใจ ว., สมศักดิ์ ธ., ทองปรอน จ. และ กีรติกร ก. 2016. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง กรณีศึกษา : งานวิศวกรรมเพื่อการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 1, 2 (ธ.ค. 2016), 1–7. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.11.