[1]
เจริญศรี ธ., อมรพิศาล น., อนุชิต น. และ วิไลพล ป. 2017. อิทธิพลของความดันและอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการสกัดเย็นน้ำมันงา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 1 (มี.ค. 2017), 33–36. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.4.