[1]
วิรุณพันธ์ ก., สายเปลี่ยน ธ. และ ใจชมพู ภ. 2017. การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 1 (มี.ค. 2017), 1–15. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.1.