[1]
หัตถสิน ย., ปรีดี ว. และ อินซ้อน ส. 2017. ประเมินการวัดความแม่นยำเครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 63–71. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.14.