[1]
เพียรตระกูล ธ., คุณวิภูษิต ภ., เจริญสาธิต ก. และ เจริญสาธิต ก. 2019. การติดตามการสั่นของวัตถุในวิดีโอเงียบเพื่อสกัดเสียง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 2 (เม.ย. 2019), 53–62. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.13.