[1]
วัฒนกุล พ., รัตนโอภาส ก. และ แก้วคีรี ส. 2017. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 43–52. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.12.