[1]
ใจชมภู ภ., อุดมเกตุ ไ., คล้ายเคลื่อน น., วรวิชัย จ. และ ชัยประเดิมศักดิ์ จ. 2017. การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 37–42. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.11.