[1]
พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น. and พฤกษานุบาล อ. 2018. Biological Effect from Mobile Phone to Human Head and Brain. RMUTL Engineering Journal. 3, 1 (Jan. 2018), 1–7. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.1.