[1]
แก้วดวงตา ศ., บางแก้ว น., วรรณเลิศ ร. และ พงศ์เจริญพาณิชย์ ช. 2018. การออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินภายในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3, 2 (พ.ย. 2018), 26–31. DOI:https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.10.