กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งบนคลาวด์ในอาคารอัจฉริยะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล