กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากกากสีผงและดินขาวอินเดีย Download Download PDF