กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินที่กระแสฟ้าผ่าทางตรงขนาด 5 kA 10 kA และ 20 kA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy