กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอากาศป้อนต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy