กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งกำลังงานสองขด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy