กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy