กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy