กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนมิติแห่งการประยุกต์พลาสมาจากการปล่อยประจุไฟฟ้าในก๊าซและของเหลวเพื่อการเกษตร: ตอนที่ 1 การเสริมสมรรถนะผลิตผลในวัฏจักรชีวิตพืช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy