[1]
เคนท้าว อ. . and เจียระนัยปรีเปรม พ. ., “Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)”, KKU Sci. J., vol. 46, no. 1, pp. 122–130, Nov. 2022.