เคนท้าว อ. .; เจียระนัยปรีเปรม พ. . Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823). KKU Science Journal, [S. l.], v. 46, n. 1, p. 122–130, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/KKUSciJ/article/view/249818. Acesso em: 23 apr. 2024.