(1)
เคนท้าว อ. .; เจียระนัยปรีเปรม พ. . Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus Finlaysonii (Horsfield, 1823). KKU Sci. J. 2022, 46, 122-130.