[1]
เคนท้าว อ. and เจียระนัยปรีเปรม พ. 2022. Skull and Hair Morphology of the 2 Subspecies of Variable Squirrels, Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823). KKU Science Journal. 46, 1 (Nov. 2022), 122–130.