1.
ดำรงเสถียรส. พลังจิตใต้สำนึก. J. IND. EDUC. [Internet]. 2016Apr.29 [cited 2020Jun.4];15(1):6-11. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122906