[1]
มนตรีศรีส. and โสวจัสสตากุลท., “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”, J. IND. EDUC., vol. 18, no. 2, pp. 40-47, Aug. 2019.