[1]
สุมาลัยก., ศุภวราสุวัฒน์ป., and หมื่นสายญาติส., “An e-Learning Lesson on Basic Indoor Electricity for Level 1 Indoor Electricians”, J. IND. EDUC., vol. 18, no. 2, pp. 188-196, Aug. 2019.