[1]
ดำรงเสถียรส., “พลังจิตใต้สำนึก”, J. IND. EDUC., vol. 15, no. 1, pp. 6-11, Apr. 2016.