[1]
ตั้งคุณานันต์ป., “การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”, J. IND. EDUC., vol. 15, no. 1, pp. 1-5, Apr. 2016.