[1]
ปิ่นเงิน อ. and ศรีอุทัย จ., “METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS”, J. IND. EDUC., vol. 15, no. 2, pp. 191–198, Aug. 2016.